... zdokonalujeme dřevo
... zdokonalujeme dřevo

Společnost Holz Schiller spojuje svoje znalosti s požadavky trhu do nových moderních produktů.

To je

- dřevo pro generace stanovuje nová měřítka v konstrukci oken:
Tento mimořádný druh dř evěného materiálu se stále ve větší míře dostává do středu pozornosti stavitelů a architektů. Tato syntéza trvanlivosti, rozměrové stálosti a povrchové kvality, ve spojení s absolutně přirozeným modifikačním procesem, poskytuje př edpoklady pro výrobu dřevěných oken budoucnosti.
představuje ovéřený dřevéný materiál pro výrobu oken:
„Společnost pro kvalitu oken a dveří, zapsaná společnost“ („Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren, e.V.“) si nechala u uznávaných institutů, pod vedením institutu ift Rosenheim, vykonat zkoušky produktu accoya® z hlediska veškerých vlastností a funkcí. Výsledkem je registrace produktu v soupisu druhů dřevin VFF („Verband der Fenster- und Fassadenhersteller“ = „Svaz výrobců oken a fasád“),
ve zprávé HO.06, díl 4 „Druhy dřevin pro stavbu oken: Modifikované dřevéné materiály“.

představuje dřevéný materiál pro výrobu oken v souladu s požadavky trvale udržitelného rozvoje
Vyrábí se z rychle rostoucí borovice, která se téží na certi?kovaných plantážích, a modifikuje se při použití nejčistšího přírodního octového koncentrátu. Produkt accoya® se svou mimořádné příznivou hodnotou tepelné vodivosti přispívá k docílení nejlepší úrovné tepelné - izolační schopnosti u dřevéných oken. To znamená trvalé úspory energie a možnost uskutečnéní investice se zaméřením pro budoucnost. S produktem accoya® se budou vyrábét okna, která znamenají význačný krok v kvalité povrchu. Bez vétších výdajů se zde realizují povrchy v nábytkářské kvalité, a to s takovou úrovní spolehlivosti výroby, kterou jsme dříve u dřevéných oken neznali.
Výrazné se snižují i nároky na ošetření. Uznávaní značkoví výrobci z oboru výroby laků ovéřili produkt accoya® v důkladných testech. Výsledkem je výrok o dlouholeté záruce pro povrch a výrazné delší
Přednosti:
  • trvanlivost třídy 1 – lépe to nejde
  • vynikající rozmérová stálost, která vynikajícím způsobem zlepšuje soudržnost nanesených vrstev a zvyšuje užitkové parametry produktu
  • 50 let životnosti v případé nadzemního použití, a rovnéž 25 let životnosti v případé použití v zemi
  • produkt accoya® je absolutné šetrný k životnímu prostředí, je netoxický, je na 100% recyklovatelný, a pochází z trvale udržitelného lesního hospodářství
  • průchozí, méřitelná kvalita je nejenom na povrchu, ale v celém profi lu dřeva
  • trvalá přírodní pevnost a pékný vzhled, zlepšená tvrdost
  • produkt accoya® je i z dlouhodobého pohledu kdykoliv k dispozici pro dodání, a pochází výhradné z trvale obhospodařovaných lesů a z péstební ?innosti. Produkt accoya® je z hlediska trvanlivosti odzkoušen v nejnáro?néjších podmínkách a béhem dlouhých ?asových intervalů. řemeslníci, architekti, stavební subdodavatelé a vlastníci domů mají stejný zisk – a v budoucnosti si produkt accoya® vyberou pro řadu aplikací.
  • Profesionální tip: Pro přímý dotyk s produktem v zásadé používejte šrouby, hřebíky a spojovací díly vyrobené z nerezové oceli.