... zdokonalujeme dřevo
... zdokonalujeme dřevo

okenní profily

Acetylované dřevo z plantáží, v ombinaci s domácím dřevním materiálem – pro nejvyšší nároky při působení povětrnostních podmínek.
Trvanlivý materiál  s veškerými jeho přednostmi pro oblast venkovního použití, dále osvědčené domácí jehličnaté dřevěné materiály z vlastní produkce společnosti Holz Schiller a výkonný, fl exibilní strojní park, vám zaručují poskytnutí spolehlivého materiálu na rámy oken s velmi vysokými nároky na odolnost, trvanlivost a tepelně - izolační schopnost.

Přednosti:

  • na základě použití materiálu   na venkovní straně se výrazně snižují sklony k bobtnání a k sesýchání, a tím se dosahuje znač né omezení problémů s trhlinami
  • 50 let životnosti při vystavení povětrnostním vlivům - lépe to nejde
  • díky konstrukč nímu uspořádání „Duo“ se dosahuje optimální poměr
    cena / užitkové parametry
  • může se dobře opracovávat a lakovat
  • pochází z trvale udržitelného lesního hospodářství
  • ekologicky nezávadný produkt (s možností 100% recyklace)
  • může se dodávat také jako tepelně izolač ní materiál 
  • viz přednosti produktu