... zdokonalujeme dřevo
... zdokonalujeme dřevo

Statický hranol

... vyšší pevnost pro stále vyšší prvky při současně stále

  - pro nejvyš ší nároky při vystavení povétrnostním vlivů m ve vné jším prostředí a speciální lepení pro nejvyšší nároky na stabilitu - to nejlepší, co můžete udé lat pro vysoké okenní prvky

Statický hranol s lamelovou střední vrstvou:
  • zlepšení tuhosti v ohybu a pevnosti při stejném průřezu díky lamelové střední vrstvě s lepením D4
  • krycí vrstvy 6,6 mm, odolné povětrnostním vlivům, lepené polyuretanem („PU“), (lepidlo plní funkci parozábrany)
Statický hranol Ursus Alu-Compact se stabilizační vrstvou HS:
  • parozábrana proti navlhání
  • tahové zesílení proti zakřivení

Přednosti:

  • trvanlivost ve třídě 1
  • výrazně snížené sklony k bobtnání a sesýchání
  • hodí se k opracování a k lakování
  • pochází z trvale udržitelného lesního hospodářství
  • ekologicky nezávadný produkt (na 100% recyklovatelný)
  • viz přednosti produktu