... zdokonalujeme dřevo
... zdokonalujeme dřevo

Kombinační systém pro hranol dle vašich požadavků

Společnost Holz Schiller – jedinečná ve flexibilitſ a ve výkonnosti. Prosazujeme vaše přání.

Kombinovaný hranol s funkčními vrstvami se zhotovuje v návaznosti na objednávku, vyrábí se zakázkovým způsobem, na přání je možno zakázku připravit pro mechanizované vkládání do strojů. Zvolte si druhy dřevin podle aktuálnſ daných požadavků.


Dodací doba: od přijetí objednávky maximálnſ 10 pracovních dnů, v dodací paritſ „ze závodu“