... zdokonalujeme dřevo
... zdokonalujeme dřevo

Acetylované dřevo z plantáží v kombinaci s domácím dřevním materiálem – pro nejvyšší namáhání povſtrnostními podmínkami

smrk Duo

Trvanlivý produkt accoya, s veškerými jeho přednostmi pro oblast venkovního použití, dále osvſdčené domácí jehličnaté dřevní materiály z vlastní produkce společnosti Holz Schiller a výkonný, flexibilní strojní park, vám zajišťují spolehlivý materiál na rámy oken s velmi vysokými nároky na odolnost a trvanlivost.

Přednosti

  • trvanlivost ve třídſ 1 (50 let životnosti v případſ nasazení bez kontaktu se zeminou, a 25 let životnosti v případſ nasazení v kontaktu se zeminou)
  • vynikající rozmſrová stálost (výraznſ snížené sklony k bobtnání a sesýchání)
  • odolnost proti hmyzu a plísním
  • zvýšená doba použití a optimální odolnost proti ultrafialovému („UV“) záření a proti působení povſtrnostních vlivů
  • hodí se k opracování a k lakování
  • pochází z trvale udržitelného lesního hospodářství
  • ekologicky nezávadný produkt (na 100% recyklovatelný)
  • může se dodávat také jako tepelnſ izolační materiál