... zdokonalujeme dřevo
... zdokonalujeme dřevo

Domácí dřevo, zpracované se správným „Know How“ – a přesnſ tak trvalé jako tropická dřeva

S použitím speciálního třídſní DURA-borovice  se podařilo zcela přírodním způsobem, bez chemie, získat materiál pro rámy oken s velmi vysokou odolností a trvanlivostí.

Borovicové jádrové dřevo ve venkovní krycí vrstvſ přijímá výraznſ ménſ vody, než netřídſná borovice s vysokým podílem bſlového dřeva.
Moderní technická výrobní zařízení a vysoká odborná úroveň „Know How“ zajišťují rovnomſrnou kvalitu produktu.

Přednosti:

  • díky borovicovému jádrovému dřevu na venkovní stranſ (min. 80%) vykazuje extrémní odolnost proti povſtrnostním vlivům a trvanlivost
  • může se dodávat také jako tepelnſ izolační materiál 

Všeobecné údaje o borovici:

Naše domácí borovice s botanickým jménem „Pinus sylvestris“ („borovice lesní“) přísluší ke skupinſ „střednſ lehkého“ jehličnatého dřevního materiálu v rozsahu mſrné hmotnosti od 450 až do 550 kg/m3.

Barva a struktura dřeva:

Bſlové dřevo: Bſlové dřevo je bílé a na svſtle žloutne, v důsledku napadání houbami také dostává modrošedé zabarvení, šířka bſlového dřeva je v závislosti na vzrůstnosti, popřípadſ na stáří stromu od 3 až do 6 cm.

Jádrové dřevo:Jádrové dřevo je výraznſ odsazené, nažloutle bílé až červenohnſdé, a na svſtle výraznſ tmavne. S rozdílnou četností a v rozdílném rozsahu se zde mohou vyskytovat zásmolky nebo smolníky, které v případſ zahřátí mohou vést k vystupování pryskyřice na povrch, podobnſ jako u modřínu.

Trvanlivost:

Vlhké bſlové dřevo je zvláštſ náchylné k napadání houbami způsobujícími modrání dřeva, a je zařazené ve třídſ odolnosti 5. Borovicové jádrové dřevo, ve kterém se již nenacházejí žádné žijící buňky, je zajímavé svou přírodní trvanlivostí, speciálnſ proti napadání houbami a hmyzem, a je zařazené ve třídſ odolnosti 3 - 4, pokud je se vnſjší oblasti nasazuje definovaným způsobem bez bſlového dřeva. Při použití speciální třídicí metody jednotlivých lamel podle jádrového a bſlového dřeva, s lepeným spojením vrstev jednotlivých lamel, se může průmyslovým způsobem vyrobit hranol borovicového jádrového dřeva.