... zdokonalujeme dřevo
... zdokonalujeme dřevo

smrk / buk Duo


Cenovſ výhodná varianta pro okna odolná proti opotřebení, s krycí vrstvou z tvrdého dřeva na vnitřní stranſ.

Tvrdé bukové dřevo uvnitř pro vzhled a odolnost proti opotřebení, smrk pro tepelnou izolační schopnost a pro stabilitu.

Přednosti:

  • tvrdé dřevo uvnitř
  • buk barevnſ podobný se smrkem
  • pochází z trvale udržitelného lesního hospodářství
  • může se dodávat také jako tepelnſ izolační materiál