... zdokonalujeme dřevo
... zdokonalujeme dřevo

Red Grandis / smrk / Red Grandis

Certifikované tvrdé dřevo s dobrými vlastnostmi pro skonstrukci oken, v kombinaci se smrkem s výhodnſjšími tepelnſ technickými vlastnostmi.

Na plantážích pſstované tvrdé dřevo „Red Grandis“ („blahovičník, eukalyptus“) (s certifikací FSC), v kombinaci se smrkem (s certifikací PEFC), představuje trvanlivý materiál na rámy, při zajištſní optimální „hodnoty U“ („součinitel prostupu tepla“) pro okno z tvrdého dřeva.

Přednosti:

  • schválené ve sdſlení HO.06
  • pochází z trvale udržitelného lesního hospodářství
  • trvanlivost ve třídſ 3
  • hodí se k opracování a k lakování
  • ustálené vlastnosti a homogenní barva zajištſné díky certifikovanému původu
  • může se dodávat také jako tepelnſ izolační materiál