... zdokonalujeme dřevo
... zdokonalujeme dřevo

Ostatní informace

Vzhledem ke stoupajícím cenám energií, zpřísňujícím se zákonným regulacím a aktuelní debatě o klimatu a redukci emisí CO2 vzrůstá potřeba lépe izolovaných okenních komponentů.

Jste schopni odpvědět na zvýšené požadavky Vašich zákazníků?

Vyrábíte pouze okna v systému IV 68?

Pak můžete pomocí hranolů pS - Sandwich a termo - optimalizačního servisu firmy Holz Schiller nabídnout z Vašeho okenního profilu víc.

Z Vašeho normálního okenního systému je možno pomocí hranolů pS-Sandwich od firmy Holz Schiller vytvořit skutečný nizkoenergetický okenní systém.

U okennich sytému IV 68 - IV 80 je možno dosáhnout hodnot Uf až 0,9 W/m2K.

Hledáte rovněž řešení pro stoupající poptávku po oknech pro pasiviní domy?

Obraťte se na nás! Jsme schopni společně s Vámi vyvinout individuelní okno pro pasivní domy. Současně Vám pomůžeme s rozklíčováním požadavků a jsme schopni Vám pomoci při různých certifikačních procesech.


více ...

Purenitové hranoly

Purenitové hranoly

Purenitove hranoly se používají ke zlepšení hodnoty "psi" mezi oknem a stěnou stavebního otvoru při zabudovávání oken nebo jako pevný podklad pod obvykle používané prahy.

Purenit je odolný vůči tlaku, Ize do něj šroubovat a je vyoce odolný vůči vlhkosti a povětrnostním vlivům.

Puenitové hranoly je možno obdržet v podstatě v libovolných rozměrech.
Purenitové desky

Purenitové desky

Purenit lze použít ke zhotovení "ztracenych" sloupků nebo prahů všude tam, kde je vyžadována vysoká odolnost vůči vlhkosti nebo povětrnostním vlivům.

Purenit je dodáván ve formátech 6 x 0,7 m.

Dodávané tloušťky 10, 12, 16, 18, 22, 24, 30 mm.

Jiné tloušťky pouze po dododě.