... zdokonalujeme dřevo
... zdokonalujeme dřevo

Okenní hranoly Okenní hranoly airotherm
Okenní hranoly pro dřevěná okna nebo okna dřevo - hliník s hodnotami Uf do 0,8 W/m2K.
Rozměry hranolu a rozmístění vzduchových komor jsou individuelně přízpůsobovány příslušnemu profilu.
Okenní hranoly airotherm

Konstrukční princip

Okenní hranoly airotherm-Fensterkantel jsou sestaveny jako vícevrstvé, přičemž jednotlivé vrstvy jsou individuelně drážkovány.
Tenká konstrukční vrstva slouží jako spojovací výztuha.

Rozmístění vzduchových komor

Je prováděno individuálně na základě Vámi předaných příčných řezů Vašimi profily. Na základě Vámi předaných podkladů jsou nakresleny výrobní výkresy, každý profil obdrží číselné označeni a je založen do databáze příslušněho zákazníka.
Fensterprofil-Querschnittszeichnung

Vložené frézování

Drážkování každého hranolu je prováděno v podélném směru individuelně. Na každém konci hranolu je ponechána nedrážkovaná zóna 80 mm. V případě potřeby je možno se dohodnout na jiné délce této zóny. Toto řešení umožňuje provádět rohové spoje obvyklým způsobem.


Dosažitelné hodnoty Uf pro:
  • Okenní systém 68 mm cca 1,1 W/m2K *
  • Okenní systém 78 mm cca 0,98 W/m2K *
  • Okenní systém 92 mm cca 0,89 W/m2K
  • Okenní systém 102 mm cca 0,83 W/m2K
  • Okenní systém 110 mm cca 0,78 W/m2K
* naměřené, zprůměrované hodnotyObjednávky a expedice

Hranoly airotherm jsou vyráběny individuelně na zakázku. Proto je nutné ke každé objednané položce řádně označit příslušný profil.
Hranoly airotherm jsou vyráběny s odstupňováním po 50 mm. Aby nebylo nutno zbytečně krátit nedrážkovanou zónu, je nutno znát Vaše minimální potřebné délky. Protože na zpracování Vaši objednávky máme vzhledem ke kapacitě naší přípravy výroby omezený časový prostor, je třeba, abyste při objednávce nám zaslali výkresy Vašich profilů ve formátu dxf nebo dwg, které jsou nezbytné nutné pro rozmístění vzduchových komor v profilu.